Søndag 14.00 - 16.00

Familietun med tre hus

Finnhaugveien 6. Alle tre husene er åpne.

Store deler av villabebyggelsen på Røa ble utbygget i på 1930-tallet, så også Finnhaugveien 6 med en tre-funkis enebolig til familien Anker i 1936, tegnet av arkitekt Odd Nansen. Tomten var på om lag tre dekar og en nedre halvpart ble fradelt på 1960-tallet. Familien Målsnes kjøpte eiendommen i 1992. De ønsket seg et velfungerende familietun og for å realisere idéene ble det utarbeidet flere ulike konsepter for utbygging innenfor småhusplanen. Fokuset var blant annet å bevare en sammenhengende bjerkeskog og etablere et felles uteareal for store og små.
For å oppnå dette, og unngå for mange kompromisser, besluttet familierådet – med tungt hjerte – at funkishuset fra 1936 måtte rives. Det ble akseptert av byantikvaren, og planleggingen kunne starte.

For å bevare karakteren i området skulle beliggenheten til det opprinnelige 1936-huset opprettholdes i den nye boligstrukturen og være det dominerende bygget inn mot Finnhaugveien, med et nytt og mindre volum i hagen.
Tre familier skulle dele to bygg. Den yngre garden fikk hovedhuset, som ble utarbeidet til en hybrid mellom ene- og tomannsbolig, mens de eldre familiemedlemmene fikk huset i hagen. Familietunet har noen felles retningslinjer: Alle enhetene skal ha samme størrelse på sin tomt, nærutearealet rundt huset tilhører enheten og ikke fellesskapet samt at enhetene skal ha lik tilgang til fellesarealer som lekeareal, gårdsplass og garasje.

11 individer med stor aldersspredning har ulike behov og prioriteringer. I en planleggingsprosess er det nødvendig at disse kommer tydelig frem. Den aktive familien med barnevogner, sykkelvogner, elsykler, rullebrett, trampoline, fotball, dans, turn, barnehage, skole, henting og bringing har et betydelig mer aktivt forhold til bruk av gate, gårdsplass, hage og lekearealer enn beboerne «nede i hagen». Prioriteringen for barnefamilien er stue – kjøkken – hage på inngangsplan og soverom – allrom – lek oppe mens beboerne i hagen har soverom – bibliotek på inngangsplan og stue – kjøkken – terrasse oppe, som en nødvendig distanse til all aktiviteten på hageplan.

Familietunet har blitt gradvis ferdigstillt i 2019-2022. Det er et resultat av en villet visjon om å komme nærmere på, bidra og være del av noe større.

Arkitekter: Maya Målsnes, Pilot arkitekter (hovedhuset), Geir Odd Målsnes (huset i hagen)
Ansvarlig: LINK arkitektur AS.

Foto: Geir Odd Målsnes

Cluster of 3 family dwellings
A detached wood house designed by architect Odd Nansen in the Functionalist style was originally erected in 1936 on the site. The scope for the current owner was a wellfunctioning cluster of family dwellings with a common outdoor area and the preservation of
native birch trees. To this end, the older house was demolished, and the three new houses were completed over the period of 2019-2022.

Skroll til toppen