Lørdag 12.00-16.00

Fram-gården

Bygdøy alle 4

Fram-gården ble opprinnelig oppført i 1921 for livsforsikringsselskapet Fram, etter tegninger av rådhusarkitekt Magnus Poulsson. Renovert i 2017 av Hille Strandskogen arkitekter. I 1921 var bygget svært omstridt, i 2016 ble det finalist i Oslo byes arkitekturpris.

Magnus Poulsson (1881-1958) var en av Norges mest markante og produktive arkitekter. Rikt premiert for sine bygg, med bl.a. Houens fonds diplom og Sundts premie, noen av våre mest presisjefylte utmerkelser for arkitektur. Hans uttrykk kjennetegnes gjerne av en slags gotikk som knytter an til en tid og en innstilling der bl.a. «det norske» som ideal ble fremhevet.

Fram-gården huser Møllersamlingen med fotografier fra 1800-tallet og frem til i dag. Dokumentarfotografi, portrett, motefotografi, idrettsfotografi og kunstfotografi – en rekke av fotohistoriens ikoner er å finne i Møllersamlingen.

 

Fram House
The Fram building was erected in 1921 for the life insurance agency Fram, designed by acclaimed architect Magnus Poulsson. Renovated in 2017 by Hille Strandskogen Architects. In 1921 the building was very controversial. In 2017 it was a finalist for the City of Oslo Architecture Award.

Magnus Poulsson (1881-1958) was one of Norway´s most significant and productive architects. Richly awarded for his works with Houen´s Fund Diploma and Sundt´s Prize, two of our most prestigious awards for architecture. His architectural expression is characterized by a stylized Neogothicism Med to a period and atttude when ´typical Norwegian qualities´ were emphasized.

Today the Fram bulding houses the Møller Photography Collection presenting photography from the 1800s to our time. Documentary, portrait, fashion, sports and art photography including several icons of photography history are exhibited as part of the Møller Collection.

Skroll til toppen