Skulpturen «Piken på bjørnen» av Gustav Vigeland i Freiaparken.

Lørdag kl. 12.00-17.00

Freiasalen og parken

Johan Throne Holst plass 1, 0566 Oslo

Freiasalen i sjokoladefabrikken er dekorert med tolv originale malerier av Edvard Munch spesiallaget til Freia i 1923. Selve salen er tegnet av arkitekt Ole Sverre og stod ferdig i 1934. Freiaparken ligger i tilknytning til Freiasalen. Parken har skulpturer av norske og utenlandske kunstnere, blant andre Gustav Vigeland. Freia har guider som kan fortelle mer om kunsten.

Foto: Øyvind Haug

Freia Munch Frieze and Garden
The canteen of the Freia Chocolate Factory is decorated with twelve original paintings by Edvard Munch commissioned by Freia in 1923. The canteen space is designed by the architect Ole Sverre, completed in 1934. The Freia Garden and Park is directly in conjunction with the canteen, and contains sculptural works by Norwegian and international artists, Gustav Vigeland among others.

Skroll til toppen