Adgang ved omvisning lørdag og søndag kl 14 og 15

Frogner barnehage

Professor Dahls gate 44
Adgang kun ved omvisning med arkitekt. Begrensede plasser. Førstemann til mølla.

Frogner barnehage er en ærverdig barnehage med lange tradisjoner på Frogner. Stallen var tidligere atelier til den kjente maleren Henrik Sørensen. Det verneverdige bygget fra 1830-tallet er totalrehabilitert i 2023. Utearealene er oppgradert, og de store trærne er bevart. Det er bygget et nytt bygg for personalgarderober. Barnehagen ligger på en høyde ved siden av Vestkanttorvet.

Illustrasjon: Architectopia AS

Et Oslobyggprosjekt. Arkitekter Architectopia AS.

Frogner Kindergarten
Frogner Kindergarten is a venerable kindergarten with long traditions at Frogner. The stall was used earlier by the painter Henrik Sørensen. The protected building from the 1830s was rehabilitated in 2023. Outdoor areas have been upgraded and the large trees are preserved. A new building has been added for staff changing rooms. The kindergarten is located on a hill next to Vestkanttorget.

Skroll til toppen