Lørdag 13.00 til 02.00

Gamle Munch

Tøyengata 53
O
mvisning kl. 13.30 og 15.30, oppmøte ved hovedinngangen

Arrangement i samarbeid med Ultimafestivalen, med workshop og konserter fra kl. 12.
Se eget program: Link til Ultimas sider på nett:  og høstprogrammet på Gamle Munch 

I mer enn et halvt århundre før Skrik, Madonna og resten av Edvard Munchs verker flyttet til Bjørvika, var det Tøyen som huset den verdenskjente kunstnerens malerier. Munchmuseet åpnet i 1963, tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust, etter arkitektkonkurranse. Finansieringen foregikk med inntekter fra Oslo kinematografer.
Bygget ble oppført ene og alene for å huse Munchs testamentariske gave til Oslo kommune, og inneholdt dessuten kontorplasser til Oslo Kommunes kunstsamlinger og et stort konserveringsverksted. Bygget har en skjelettkonstruksjon av armert betong, med synlige kunstteinsplater.

Den tidstypiske museumsbygningen fra 1960-tallet ble utvidet og rehabilitert på 1990-tallet, der blant annet dagens karakteristiske vestibyle kom til. I en årrekke har bygget vært støttet av det japanske selskapet Idemitsu petroleum Norge, som foruten bygningsmessige forbedringer har bidratt til plantingen av japanske kirsebærtrærne utenfor. De rosa blomstene er et sikkert vårtegn på Tøyen.

I dag arbeider Oslobygg og Kulturetaten med spørsmålet om videre bruk av Gamle Munch: Det gamle museet skal bli Østkantens kunst- og kulturhus. Med finansiering fra områdeløft Grønland Tøyen skal prosjektet forankres i nabolaget og tilby et rikt utvalg kunst- og kulturaktiviteter for hele byen, særlig barn og unge. Nå fortida gjennomføres et pilotprosjekt i bygget der man tester ut hva som er mulig å få til med enkle grep og knappe ressurser, med rå og uformelle rammer for kunst og kultur som flere kan føle seg hjemme i.

Pilotprosjektet er høyaktuelt i dagens situasjon der mange lokaler og bygninger over hele byen står tomme, men der det kan være utfordrende å legge opp til nytt innhold og aktiviteter. Prosjektet representerer også en nyvinning når det gjelder finansiering, idet lavterskel kulturtilbud kombineres med kommersielle kunst- og kulturaktører for å skape økonomisk bærekraftig drift. Ambisjonene med å etablere Gamle Munch som Østkantens kunst- og kulturhus avhenger av politisk beslutning om hva som skal skje med huset etter 2023.

«Fortellingen om Munchmuseet på Tøyen handler selvsagt om verdenskunstneren Edvard Munch og hans sjenerøse testamentariske gave til Oslo kommune. Men den handler også om Oslo kommunes kunstsamlingers første direktør Johan H. Langaard og hans visjon om et enmannsmuseum i verdensklasse, om en årelang dragkamp mellom østkant og vestkant, opphetede arkitekturdebatter og politiske hestehandler. Det er en fortelling om ildsjeler, forskere og utro tjenere, og om en rottweiler som holdt nattevakt»
– Elisabeth Byre, Exit! Historier fra Munchmuseet

Foto: Teigen fotoatelier/DEXTRA Photo

Old Munch
The first Munch Museum was designed by the architects Gunnar Fougner and Einar Myklebust and opened in 1963. The building was erected to house Munch´s testamentary gift to the Municipality of Oslo, paid for with the profits of Oslo Cinematographers. It was replaced in 2021 by the new Munch Museum at Bjørvika.

Oslo Bygg´s and Kulturetaten´s ambition for Old Munch is that it will become the cultural hub for the east side of the city. Financed by the Oslo Council, the project will be grounded in neighborhood society and will offer a rich selection of art and cultural activities to the whole city, especially to children.

Skroll til toppen