Lørdag og søndag kl 12.00-16.00

Geitmyrsveien 36

Darth Vader-huset
Adgang til to tomme leiligheter i bygget

Geitmyrsveien 36 er omgitt av bygninger i mange stilarter, fra nasjonalromantisk trearkitektur fra 1880-årene og frem til dagens sammensatte stiluttrykk. Huset er et frittstående bygg med tre leiligheter. Det er tilpasset bebyggelsen mot Geitmyrsveien, og en skjermet bakgård. Mange av bygningene i nabolaget er murhus med eksponert eller pusset tegl, men de store bevaringsverdige husene langs Colletts gate er trehus. Den brunsorte fargen er en vanlig farge å se på eldre trehus, og harmonerer godt med bebyggelsen rundt.

Materialvalget i Geitmyrsveien er særpreget og miljøvennlig, og passer til industrialisert boligbygging i bysammenheng. De skråstilte veggflatene demper inntrykket av høyde og sørger samtidig for avstand og luft mot naboene. Bruk av tre i fasade og konstruksjon gir bygget et moderne preg. God bruk av tre til boligbygg i indre by er et satsningsområde for miljøtilpasset arkitektur. Arkitektens ønske er at bygget skal fremstå som et godt foregangsprosjekt for denne typen boligbygg i tett by.
Hamran/Johansen Arkitekter AS (HAJA).

Foto: HAJA

Darth Vader House
Geitmyrsveien 36 is surrounded by many different building styles in a typical housing neighborhood. A detached building containing three apartments, the brownish-black color is characteristic for older Norwegian wooden houses and harmonizes well with the surrounding buildings. The choice of materials is distinctive and environmentally friendly. Use of wood for housing construction in the inner city is prioritized for sustainable architecture. The architect hopes that the building will be considered a role model for lowrise housing projects in urban areas.

Skroll til toppen