Groruddalssatsingen 2007 – 2016

Groruddalssatsingen avsluttes i år, og vi har satt sammen et program som viser bredden i resultatene.

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Siden starten i 2007 er det gjennomført over 300 fysiske og sosiale prosjekter. Det er blant annet bygget fire bydelsparker som dekker et område på 163 000 kvadratmeter. Tur- og sykkelveinettet er blitt mer sammenhengende, deler av Alnaelva er åpnet, og det er anlagt en rekke små og store møteplasser i dalen. Flere Akergårder og kulturminner er rustet opp.

Grorudddalen ligger nordøst i Oslo, og består av bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Det bor over 138 000 mennesker i området.

Oslo kommune og staten har inngått avtale om en ny tiårig satsing i Groruddalen fra 2017.