Grünerløkka

Grorud

Grorud

Grünerløkka

Boliger

Nordstrand og Østensjø

Nordstrand og Østensjø

Nydalen og Nordre Aker

Boliger

Sentrum

Sentrum

Stovner

Stovner

Ullern og Vestre Aker

Boliger

Akershus

Boliger

OÅH2016 – Statsbygg i 200!

122 Kjørbo Powerhouse

Lør 24. sept.kl 12 og 13

1 Oslo fengsel (“Botsen”)

Lørdag kl 10-14

2 Brannmuseet

Lørdag kl 10-14

3 Fafo

Lørdag kl 10-14

4 Grønland Kirke

Lørdag 24. sept. kl. 11-15

5 Enerhaugen borettslag

Lør 24. sept kl 11-15

6 Biblo

Lør 24. sept kl 15-17

7 Klosterenga borettslag

Lør 24. sept. kl 12

8 Oslo bispegård

Lør 24. sept. kl 17-20

9 Vålerenggata 26

Lørdag 24. sept. kl 13-16

10 Bussbefaring park til park NB! ENDRING!

Søn kl 13.30 NB! Oppmøte Vahls gate

11 Signex

Lør 24. og søn 25. sept. kl 12-15

12 Modernisert arbeiderbolig

Søn 25. sept.kl 12-15

13 Sørenga Sjøbad

Søn 25. sept kl 14

14 KODASEMA-huset

24. sept - 2. okt. kl10-22

15 Operaen

Søn 25. sept. kl 14, 15 og 16

16 Statsbygg hovedkontor

Lør 24. sept. kl 12-14

18 Høyblokken

Lør og søn 24. og 25. sept kl 12-16

19 Y-Blokken

Lør og søn 24. og 25. sept. kl 12-16

20 Regjeringsbygg 4 (R4)

Lør og søn 24. og 25. sept. kl 12-16

22 Høyesterett

Lør og søn 24. og 25. sept. kl 12 og 14

23 Sentralen (gamle Christiania Sparebank)

24. sept: 12.00, 14.00 og 16.00, 25. sept: 12.00, 14.00 og 16.00

24 Asplan Viak Oslo – Kongens gate 1

Søn 25. sept kl 11-15

25 Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lør 24. og søn 25. sept. kl 12-17

26 Rytterkorpsets Ridehus

Lør 24. sept kl 12-14

27 Rytterkorpsets stall

Lør 24. og sept kl 12-14

28 Domus Academica og Gamle festsal

Lør 24. og søn 25. sept kl 12-16

29 Domus Media – Universitetets aula

Lør 24. og søn 25. sept kl 12-16

30 Domus Bibliotheka

Lør 24. og søn 25. sept kl 12-16

31 UiO Professorboligen

Lør 24. og søn 25. sept. kl 12-16

32 Wilhelm von Hannos atelier og kapell

Lør 24. kl 15-17

33 Victoria terrasse

Lør 24. sept kl 14-16

34 Arkitekturvandring Tjuvholmen

Lør 24. og søn 25. sept. kl 13

35 Observatoriet

Lørd 24. og søn 25. sept kl 12, 13, 14 og 15

36 Arkitekturbad på Vestkantbadet

Lør 24. sept kl 08-12 (Bading kl 08-10)

37 Sommerrogaten 1 – Krogh-salen

Lørdag 24. sept. kl 08-12

38 Fram-gården

Lør 24. og søn 25. sept kl 10-14

83 Langgårdsløkken

Lør 24. sept. 2016 kl 12-16

39 Enebolig av Beer m/ moderne tilbygg

Lørdag 24. september kl 12-15

40 Professor Dahls gate 31

Lør 24. sept. kl 11-14

41 M12-Rehabilitert leilighet

Lør 24. sept. kl 12-16

42 Industrigata 36

Lør 24. sept. kl 12-16

43 div.A arkitekter

Lør 24. sept. kl 12-16

44 Niels Torp Arkitekter

Lør 24. sept. kl 12-14

45 Bios Arkitekter

Lør 24. sept. kl 12-16

46 Hille Strandskogen

Lør 24. sept. kl 12-16

47 Villa Figenschou

Lør 24. sept. kl 11-14

48 Reiulf Ramstad Studio

Søn 25. sept. kl 12-16

49 Infill Parkveien – BEKLAGER! AVLYST!

BEKLAGER! AVLYST!

50 Familiebolig i tidligere atelier

Lør 24. sept kl 12-16

51 Mellomstasjonen

Lør 24. og søn 25. sept kl 11-16

52 Villa Neby

Lør 24. sept kl 12-16

53 Villa Grande

Søn 25. sept kl 10-14

54 Norrøna Granfos

Lør 24. sept kl 14-17

55 Enebolig Boye

Lør 24. sept kl 13-16

56 Villa Stenersen

Lør 24. og søn 25. sept 2016 kl 10-17

58 Tomba Emanuelle

Lør 24. sept 2016 kl 12-16

59 Hus i massivtre

Lør 24. sept kl 13-16

60 Enebolig Linnebo

Lør 24. og søn 25. sept kl 11-15

62 Tallhall Meteorologisk institutt

Lør 24. sept. kl. 12–16

63 Nordre Taasen gård – JTG arkitektkontor

Søn 25. sept. kl. 12–16

64 Villa Tåsenveien

Søn 25. sept. kl 11–13

65 Margarinfabrikken barnehage

Søn 25. sept. kl. 14

66 Elgvin

Lør 24. sept kl 12-15

67 PLUSSvandring i Nydalen

Søn 25. sept kl. 13

68 Torgbygget

Søn 25. sept kl 12-16

69 Nydalen Metro

Søn 25. sept. 2016

70 BI Campus Nydalen – innendørs by

Søn 25. sept. kl 12-16

72 Egmonthuset (Spikerverket)

Søn 25. sept. kl 12-16

73 Fiskars/redskapsfabrikken/tidl. Christiania Spigerverk – NB! AVLYST!

NB! AVLYST!

74 Nydalen Energisentral Nord

Søn 25. sept. kl 12-16

76 Vulkan Bigård

I mathallens åpningstid

77 DogA

Lør og søn 24. og 25. sept kl 12-17

78 Siloen studentbolig

Lør 24. sept kl 10-11

79 Hausmannsgate barnehage

Lør 24. sept kl 12-16

80 Westerdal

Lør 24. sept. kl 14-18

81 Grosch / Prindsen fabrikkbygning

82 Tøyen hovedgård

Lør 24. og søn 25. sept. kl 12-16

85 Aller-huset

Søn 25. sept kl 11-15

84 COWI-huset

Søn 25. sept. kl 11-15

87 Vegetasjonskomposisjon i Bjerkedalen

Søn 25. sept. kl 14

88 Bjerkedalen parkpaviljong

Søn 25. sept. kl 14

90 Isdammen

Søn 25. sept. kl 11-17

91 Veitvet miljøgate

Søn 25. sept. kl 13-14

92 Veitvet skole

Søn 25. sept. kl 12

93 Veitvet kultursenter

Søn 25. sept. kl 14

94 Afaset Krematorium

Lør 24. sept. kl 11-16

95 Hardbruksboliger Arveset gård

Lør 24. sept. kl 12-15

98 Furuset bibliotek

96 Dr. Dedichens asyl -Trosterudvillaen

Søn 25. sept. kl 12-16

Arrangørpartner:

Sponsorer