Lørdag 14.00-18.00

Gyldendalhuset med lydperformance

Sehesteds gate 4

Det prisbelønte Gyldendalhuset er et av de siste verkene til arkitekt Sverre Fehn, ferdigstilt i 2007. Det binder sammen flere bygninger mellom Universitetsgata og Sehesteds plass. De innvendige arealene er designet rundt et stort og åpent atrium, med kontor- og arbeidsplasser i etasjer oppover – som gallerier.

Midt i atriet står det såkalte «danskehuset». Dette er fra 1912 og ble tidligere brukt som lagerbygg i det som før var bakgården ut mot Universitetsgata. Huset skaper en original atmosfære. Arkitekt Sverre Fehn la ellers vekt på fin materialbruk med eik og hvit sement fra Aalborg. 

«Fehn/9» + «Fehn/10»

Et møte mellom to av arkitekt Fehns prosjekter.
«Fehn/9». Nataas (15 min)
Lydperformance basert på feltopptak fra Storhamarlåven (1974) museum. Fremført i Gyldendalhuset (2007).

 «Fehn/10». Nataas/Thelin (15 min)
Lydperformance med feltopptak og direktelyder fra Gyldendalhusets arkitektur i komponert og improvisert samspill med bassist Håkon Thelin.

Gisle Nataas er arkitekt og lydkunstner. Gjennom prosjektet «Lyden av arkitektur» beskriver han utvalgte arkitekturverk gjennom lyd. Nataas har jobbet med å utvikle prosjektet «Arkitektur som instrument/Lyden av arkitektur» siden 2016.

Håkon Thelin er bassist og komponist med doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid fra Norges Musikkhøgskole. For tiden eksperimenterer han med mikrotonalitet, overtoner og spektrale spilleteknikker på kontrabassen.

Gyldendal Publishing House, with Sound Performance
4 pm: Sound performance `Fehn/9´ + `Fehn/10´ by Gisle Nataas, in cooperation with Ultima –
Oslo Contemporary Music Festival.

The prize-winning Gyldendal Publishing House is one of the last works designed by architect Sverre Fehn, completed in 2007. The project binds together several existing buildings between Universitetsgata and Sehesteds plass. Interiors are designed around a large open atrium, featuring offices and workplaces on upper galleries. Placed in the center of the atrium is the so-called `Danish house´ from 1912, used earlier as a warehouse in what was originally a backyard facing Universitetsgata. Sverre Fehn consciously and consistently used materials as construcMon, in this case oak and white cement from Aalborg.

«Fehn/9″+ «Fehn/10» – a meeting of two of architect Sverre Fehn´s projects.

Gisle Nataas is an architect and a sound artist. His ongoing project `The Sound of Architecture´ is an attempt at describing specific architectural works through sound. Nataas has developed and refined his work `Architecture as an Instrument / The Sound of Architecture´ since 2016.

Håkon Thelin is a bassist and a composer with a PhD in Artistic Research from The Norwegian Academy of Music. He is currently experimenting with microtonality, overtones
and spectral music techniques on the double bass.

«Fehn/9» Gisle Nataas (15 min)
Sound performance based on field recording from Storhamarlåven Museum (1974).
Performed at Gyldendal Publishing House (2007).

«Fehn/10» Gisle Nataas and Håkon Thelin (15 min)
Sound performance with field recording and direct sound from the Gyldendal House in composed and improvised interaction with bassist Håkon Thelin.

Foto: Gyldendalhuset

Skroll til toppen