Lørdag 12.00-16.00

«Hovigs vei»

Pers vei 15 og Pers vei 6, Vollen i Asker.

For å gi honnør til en av Norges dyktigste arkitekter, Jan Inge Hovig (1920-77), kunne veien like gjerne hete «Hovigs vei». Hovig tegnet i siste del av 60-tallet 11 av de 12 husene i Pers vei, et prosjekt som merkelig nok har forsvunnet fra hans merittliste. Hovig hadde klare tanker om en helhetlig vei og et komplett samfunn i Pers vei. Husene er i utgangspunktet nesten like og hovedtrekkene er store murhus med solide betongdragere, mye glass og flate tak. Materialet er betong og tegl.

Hovig var inspirert av amerikansk etterkrigsarkitektur og japansk design og arkitektur. De store vinduene i den romlige og åpne planløsningen gir lys og romfølelse og grensen mellom inne og naturen ute viskes ut.

Arkitekt Jan Inge Hovig (1920-77 var byarkitekt i Narvik fra 1947 til 1950 og sto for gjenoppbyggingen av byen som var bombet under krigen. I 1950 opprettet han eget arkitektkontor i Oslo.

Hovig har særlig vært kjent for offentlige bygg i Nord-Norge oppført i tiden etter annen verdenskrig. I en særklasse står Ishavskatedralen i Tromsø som nok er hans mest kjente bygg. Men ekteparet Hovigs hytte ved Mokkavatnet i Trøndelag fra 1972 er også blitt berømt. Hovigs hytte var kandidat til «århundrets bygg» i 2005 i konkurranse med Rådhuset i Oslo, Ekeberg restauranten og andre viktige byggverk.

Journalist Eira Kjernlie skrev i 2005 en artikkel i Budstikka om Hovig og hans ukjente Pers vei.  Hun var den første til å omdøpe veien til «Hovigs vei».

Eierne i Hovigs vei 6 og 15 er svært bevisste på den arven de forvalter.

Foto: Eierne

Hovigs vei
In order to honor one of Norway´s more prominent architets, Jan Inge Hovig (1920-77), Pers vei could have changed its name to Hovigs vei. During the last half of the 1960s Hovig designed 11 of the 12 residences on Pers vei, a project that has oddly enough vanished from the record.

Hovig had clear thoughts about a holistic street and society on Pers vei. The houses are almost similar, in general large brick houses with solid concrete beams, much glass and flat roofs. Materials are concrete and brick. Hovig was inspired by postwar American architecture and Japanese design and architecture. Large windows combined with open plans result in a sense of space and much daylight. The border between inside and outside is erased.

Jan Inge Hovig was the Municipal Architect for Narvik from 1947 to 1950 and was therefore responsible for the reconstruction of the city which had been bombed severely during the war. He started his own practice in Oslo in 1950.

The owners of the residences at Pers vei 6 and Pers vei 15 are very aware of their responsibility for the cultural heritage inherent in the buildings.

Skroll til toppen