Lørdag kl. 11.00-13.00 Søndag kl. 13.00-15.00 (ikke bibliotek)

Høvik Menighetshus - bibliotek – ungdomssenter

Sandviksveien 11, 1363 Høvik

Kirketomten er svært trang med stort fall i terrenget fra kirke mot veien. Her i den bratte bakken ønsket en å bygge et menighetshus med bibliotek og lokaler  for ungdomssenter og speidere.

Bygget ble plassert inn i bakken med bare en etasje høyde over kirkeplanet og to etasjer under. Øvre etasje inneholder menighetssaler, midterste etasje bibliotek og nederste etasje ungdomssenter. Alle etasjer har egen inngang.

Det nære naboskapet mellom Menighetshuset og den neo-gotiske korskirken Høvik kirke er fra 1898, gjorde at tegl ble valgt som byggemateriale i menighetshuset.

I motsetning til gotikken som prøvde å oppheve tyngdekraften ved bruk av stein, er det i menighetshuset søkt å gi uttrykk for teglets tyngde. De største murmassene og de minste åpningene i bygget er nederst mot bakken. Oppover i bygget blir det mer glass og mindre tegl. Pilastre går synlige helt fra grunnen og opp til bæringen av skalltaket som danner en gjentakende, bølgende horisontal avslutning av menighetshuset opp mot kirkens mangfoldighet av former. Det nye bygget skulle ikke konkurrere med kirken, men ha sin egen karakter.

Skalltaket danner åpne hvelv i øverste etasje. Det er 8 cm tykt, isolert med isopor og papp. I nederste kant er det  utsparing for lysrenner son ligger i bæringen over hele huset. På den måten får en lys ned der det er bruk for det og mindre belysning på taket.

I biblioteket er reolene plassert midt mellom lysdragerne. Ventilasjonskanaler finner man langsgående i indre hulmur. Hulrommet er fylt med isolasjon og hullstein i veggen mot salene er lagt på kant og gir dermed effektiv lydabsorbsjon. Det tok omtrent 9 mnd å bygge Menighetshuset som ble innviet i april 1972.

I 2020 fikk interiørfirmaet MEINICH INNE AS i oppdrag å rehabilitere og videreutvikle de eksisterende kontorlokalene i menighetshuset. Det var et tett samarbeid mellom MEINICH INNE AS og Kirkelig Fellesråd i Bærum. Fokus var å lage gode, funksjonelle arbeidsplasser, tilpasset moderne arbeidsmetoder for sju ansatte. De nye arbeidsplassene består av en kombinasjon av cellekontorer og åpent kontorlandskap med tilhørende støttearealer samt ny møblering. Enkelte steder ble himlingen åpnet og en farge- og materialpallett bygget opp med utgangspunkt i den opprinnelige arkitekturen. Originale elementer som stoler og dørhåndtak er gjenbruk. Prosjektet sto ferdig i mars 2021.

Foto: Meinich Inne

Høvik Parish House
The proximity to Høvik Church indicated that brick was a natural choice of material for the Parish House. Designed by architect Thomas Willoch and completed in 1972, the building expresses the denseness of brick as a material. The site is tight and on a steep slope, and the building is placed on the hill below the church. The Parish House was restored and rehabilitated in 2022 under the direction of Mari Singsaas-Brown of Meinich Inne Interior Architects.

Skroll til toppen