Lørdag 12-15

Høyesteretts hus

Høyesteretts plass 1

Opprinnelig kalt «Justisbygningen». Arkitekt var Hans Jakob Sparre, og bygget ble reist etter arkitektkonkurranse i 1895. Stilen er monumental nyrenessanse. 4B Arkitekter AS og Beate Ellingsen AS sto for restaurering og innredningen da Høyesterett overtok hele bygget i 1996.

Foto: Olav Helleland

Skroll til toppen