Lørdag kl. 11.00-13.00

Klimahuset

Naturhistorisk museum, Sars gate 1

Nordens første utstillings hus om klima og klimaendringer. Her kan du lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra.

Huset er en del av Naturhistorisk museum og ligger i Botanisk hage. Bygningen er et forbildebygg innen miljø og bærekraft. Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme. Takformen utnytter effekten av solenergi og naturlig ventilasjon. Utenfor Klimahuset finner du klimahagen, en opplevelseshage for de aller minste. Klimahagen byr på kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Klimahuset er nominert til LCD Awards, også kalt museenes Oscar. LCD Awards har som mål å synligjøre kreative og innovative kulturinstitusjoner og anerkjenne deres bidrag til det globale kulturlivet. Leading Cultural Destinations har nominert Klimahuset til en pris i kategorien Climate Smart Award.

Arkitekter:
Lund + Hagem v/Kristine Strøm Gundersen
Atelier Oslo v/ Marius Mowe.
Design: SixSides.
Landskapsarkitektur: Atsite

Foto: Jarli&Jordan, NHM

The Climate House
The first building dedicated exclusively to climate and climate change in the Nordic countries, exhibitions teach how the earth´s climate system functions, about consequences of global warming, possible soluMons and how you can contribute. The Climate Garden provides knowledge of weather and climate phenomena through activities and art installations. Part of the Natural History Museum, located in the Botanical Garden. Nominated for LCD Award.

Skroll til toppen