Omvisning på Klosterenga søndag kl. 13.00

Klosterenga

Møtested: Mellom barnehagene ved Åkebergveien
Omvisningen tar ca 1 time. Jørn bruker megafon.

Klosterenga park er Oslos nye skulpturpark hvor vann og kunst møter hverandre. Parken er den største kommunale enkeltsatsningen på et kunstprosjekt siden Vigelandsparken, og er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Bli med på omvisning i parken ved Jørn Skaare, arkitekt og byplanlegger som har jobbet med prosjektet siden 1991. Klosterenga park bygger på Bård Breiviks kunstneriske ide og er utført i flere byggetrinn. Parken består av en rekke vann- og skulpturelementer. Hovinbekken er hentet opp og renner gjennom parken i et kunstnerisk utformet system av renner, kar, vanntrapper og basseng. Formålet med kunsten er at parken med sin flerkulturelle utforming kan gi glede over rennende vann, samt gjensidig respekt for ulike kulturuttrykk.

Foto: Vivi Lindahl

Klosterenga Sculpture Park
Klosterenga is Oslo´s new sculpture park where water and art meet. The park is the largest investment in an art project by the Oslo Council since the Vigeland Sculpture Park, and one of the most comprehensive official art investments in recent Norwegian history.

Join a tour of the park with Jørn Skaara, architect and urban planner, who has worked on this project since 1991. Klosterenga Park is based on the artist Bård Breivik´s artistic vision and has been completed through several stages of construction. The park consists of several water and sculptural elements. The Hovin stream has been brought into the open and runs through the park in an artistically designed system of gutters, vessels, water steps and pools. The stated purpose of the art is that the park, with multicultural design elements, can give pleasure from running water as well as mutual respect for different cultural expression.

Skroll til toppen