Lørdag og søndag 12.00-16.00

Libakken

Solstadveien 35

Libakken var opprinnelig en husmannsplass. De nye eierne, begge arkitekter, renoverte pietetsfullt det gamle huset på 60-tallet og beholdt dets form. Så bygget de et moderne tilbygg og knyttet det til det gamle med et transparent mellombygg. Målestokken for det gamle huset ble bestemmende for det nye, moderne tilbygget.

Foto: Museene i Akershus

Libakken
Libakken was originally a croler´s home. The current owners, both architects, reverently renovated the old house in the 1960s and retained its original form. A new addition was erected, connected to the old house with a transparent transition area. The scale of the older building was decisive for the new addition.

Skroll til toppen