Lørdag og søndag kl. 12.00-16.00

Lidarende 26

Lidarende 26,
1395 Hvalstad

Lidarende er utskilt fra Libakken og er tegnet av arkitektene Jan Anderssen og Kari Bjerke Anderssen for datteren med familie. Byggeår 1985 til 87. grunnflate 10x10m, i tre etasjer + kjeller, talt areal 370m2.

Hvis du starter nederst i kjelleren og følger trappene oppover, er du innom 12 forskjellige nivåer før du kommer til toppen av hemsen i 3. etasje. Nivåene går som en spiral rundt en sjakt med pipeløp. Gangareal og trapper er innarbeidet i boligen og har en viktig visuell funksjon. Det gjør at det er minimalt med ganger og trapper, og nivåene er en del av oppholdsrommene.

Med så mange trapper er det viktig at de er gode å gå i. De er laget etter trappeformelen med 18 cm opptrinn og 32 cm inntrinn.  Dette har bestemt etasjehøyden som er 234 i alle rom.

Lyset er viktig i huset.  I oppholdsrommene i 2. etasje er det vinduer som slipper inn lyset fra alle fire himmelretningene. Og vinduene er plassert bevisst i forhold til både innsyn og utsikt. Over kjøkkenbenken er en rad med vinduer som gir godt arbeidslys.

Mot syd er det et halvklimatisert glassbygg som går over to etasjer. Første etasje fungerer som drivhus og i andre etasje er det en innvendig veranda. I dette glassbygget er det mye stein som har høy varmekapasitet. Når sola varmer i løpet av dagen, vil steinen lagre varme utover kvelden. Vår og høst gir det god temperatur og det er fint å sitte der som i en gammeldags glassveranda. Dette glassbygget varmes ikke opp om vinteren. Mot nord er huset mer lukket med færre vinduer. Vinduer har dårligere u-verdi enn vegger og siden sola ikke skinner inn fra nord, blir det bare energitap gjennom disse vinduene.

Det var viktig å bruke naturlige materialer, derfor er det tre i vegger tak og gulv. For å gi en illusjon av plater og for at de ikke skal mørkne for mye, har vegger og tak ubehandlet 5cm gran rupanel med skjult spikring. Gulvene er beiset mørkere enn veggene har gulvbord i samme dimensjon som veggpanelet. Ved å bruke samme type panel og i alle vegger og tak, og samme type gulvbord, var det lett å utnytte bordene og det ble lite kapp.

Mellom kjeller og første etasje er det Lecaplank. Noen av gulvene i 1. etasje har støpte gulv med gummibelegg. Dette er valgt fordi de ikke skulle være så harde å gå på og fordi gummi er et naturlig materiale.

Da huset ble bygget var det ikke vanlig å ta spesielle energiøkonomiske hensyn og kravet til veggisolasjon var 10 cm. I tillegg til at byggherrene var opptatt av naturlige materialer og miljøhensyn, var energiøkonomisering viktig, derfor er vegger og tak bedre isolert enn det som var vanlig, og det er valgt en del utradisjonelle energiløsninger. Men når hensynet til estetikk og enøk stod mot hverandre, vant estetikken.

Huset er utvendig panelt med annen hvert panelbord og skråskåret lekt. Det gir en modul på 25 cm. Panelmodulen har bestemt størrelsen på vinduene. Under-, over og på siden av vinduene er det lekt. På den måten danner lektene omramming av vinduene. I tillegg er de tverrgående sprossene i vinduene tilpasset lektene i panelet.

Huset er pustende, det fins ikke plast i veggene, men det er plast i himlingene. Veggtykkelsen er på 20 cm.
Det er stående stenderverk på 10×5 cm som er forskjøvet i forhold til hverandre, for å unngå kuldebroer. Veggene er isolert med perlitt, en vulkansk stein. Isolasjonen er helt ned i veggene fra toppen. Perlitt her en dårligere U-verdi enn glassvatt, men gir et bedre inneklima.
Varmetrykket går oppover, derfor er det plast i taket som er isolert med glassvatt. Taket har taksperrer på 20 cm. På tvers av disse er det 15 cm labanker. Det gir en isolasjonstykkelse på 35 cm og konstruksjonen med sperrer og labanker gjør at det er minimalt med kuldebruer.  

Kjelleren er utvendig isolert med 10 cm Rockwool og rundt huset ligger det markisolasjon 1 meter fra veggen. Dette er gjort for å minske varmetapet fra kjelleren som holder ca. 12 grader C om vinteren, uten noen form for oppvarming.

Foto: Eier

Lidarende 26
Lidarende was parcelled ut from Libakken and is designed by the architects Jan Andersen and Kari Bjerke Andersen for their daughter´s family.

The three levels spiral around a shal containing the chimney. Hallways and stairs are incorporated into the building and bear an important visual and area-efficient function. Windows are placed with reference to insight, the view and daylight. Other important principles include natural materials, environmentally friendly solutions, energy efficiency and general aesthetics. A semi-insulated glass veranda faces south over two floors.

Skroll til toppen