søndag kl 11.00-13.00

Manglerud bad

Manglerud bad – og aktivitetshus – et sosialt nav i bydelen
Plogveien 22

Arkitekt fra Asplan Viak er til stede. Ingen omvisning i svømmedel av hensyn til badende gjester.

Det første nye badet som åpner i Oslo siden 1983, og det har blitt mye mer enn et svømmebasseng. Tidlig i planprosessen så prosjektet muligheten for en mer intens utnyttelse av tomten og et potensiale til å løse flere av kommunens oppgaver. Badefasilitetene er utvidet til et storbasseng på 25×21 meter med stupetårn, et opplæringsbasseng, varmkulp, barnebasseng for de minste og en vannsklie som slynger seg gjennom det store bassengrommet.

Det har kommet til en komplett kulturstasjon med musikkøvingsrom, dansesal, black-box og kunstrom. Ungdommen har fått sitt eget hus i huset med bandrom, lydstudio, spillrom og allbruksrom til lek og dans. Her er det også en ungdomsdrevet kafé med eget kjøkken. Denne programsammensetningen gir et tilbud til brukere i alle aldre med et stort spenn i interesser, og huset har allerede etablert seg som et sosialt nav i bydelen. Innenfor veggene utveksles mennesker og kompetanse mellom det organiserte og det uformelle kulturlivet og mellom idrett og lek med kaféen som et naturlig samlingspunkt midt i huset.

Foto: Kirsti Mørch

Manglerud Bath – a neighborhood meeting place
The first new public bath and water park opened in Oslo since 1983 is much more than a swimming pool. Swimming facilities have been expanded to a large pool with diving tower, a learning pool, a hot tub, a children´s pool and a water slide. In addition, a complete culture station consisting of music practice rooms, dance space, black-box and art rooms is part of
the scope. Young people have been specially equipped with their own space in the building in the form of a self-administered café. The scope of the project allows for activities for all ages, and the project has already established itself as a social center for the neighborhood.

Skroll til toppen