Søn kl 12.00-15.00

Manglerud sykkelpark

Plogveien 22
Overarkitekt Jens Åke Jensen, Bymiljøetaten er til stede.

Manglerud Sykkelpark åpnet juni i år, og er et helt nytt og unikt område utviklet for sykling, utvikling av sykkelferdigheter og sykkel-lek på forskjellige underlag. Parken har flere øvingsbaner med ulike vanskelighetsgrader og kan brukes av både nybegynnere og fullgode syklister. Målgruppen er mest barn under 12 år, men anlegget er åpent for alle, og byr i tillegg på benker og grøntarealer. Kom og sjekk det ut – husk sykkel og hjelm! 

Tiltakshaver Bymiljøetaten, ved overarkitekt Jens Åke Jensen.  Jensen er til stede.

Foto: Oslo kommune/Bymiljøetaten

Manglerud Bicycle Park
The park opened in June of this year and is a new and unique area designed for bicycling, development of biking skills and cycling on different surfaces. The park rooms several practice lanes of varying difficulty and can be used simultaneously by both beginners and advanced cyclists. The target group is generally children under 12 years, but the facilities are open for all and contain benches and green spaces as well.

Skroll til toppen