Matthew Ryder: Creating a more integrated city.

Don’t
don’t
don’t
don’t believe the swagger!

Matthew Ryder er nestordfører i London. Han er ansvarlig for sosial integrasjon, sosial mobilitet og samfunnsengasjement. Dette er en helt ny byrådspost i London, og Ryder er den første i stillingen. Tidligere hadde Matthew Ryder sitt eget advokatkontor og jobbet med menneskerettigheter og “komplekse forbrytelser” (complex crimes.). Noen kjenner kanskje til ham fra kulturspaltene i The Guardian, der han har anmeldt flere typer kunstverk (foto, film, musikk, litteratur) og belyst det gjennom historieperspektivet til etniske minoriteter. I tillegg vanlige op-eds, ofte i forsvar for voldelige unge menn med mørke hudfarger. Han vokste opp i Brixton hos en mor fra Karibien.

Matthew Ryder er svært karismatisk, og var en kontrast Zuzanne Halls heller tørre formidlingsstil. Sjekk gjerne ut noen av forelesningene hans på Youtube.

Matthew Ryder sa at mer kunnskap er essensielt for framtidige vellykkede byer. Likeledes er mangel på kunnskap – fordommer – en stor trussel.  I likhet med Zuzi Hall mener han at byen og innbyggerne har mange ukjente ressurser som må kartlegges. Desto mer komplekse, internasjonale, motsetningsfylte og klassedelte byene blir, desto viktigere er det at de politiske beslutningene fattes på et opplyst grunnlag. Mer enn å ha visjoner, eller solidariet med en viss “klasse”, mener han at politikken og administrasjonene må lære seg innsamling og analyse av store datamengder. Bevilg penger til lokal samfunnsforskning! Det er ikke nok å si at “vi lytter! Man må aktivt inngå samtaler.”

Igjen sto “the high street” høyt på listen over Londons gull. Det oppstår lett vrangforestillinger om “nedlagte butikker” eller “døde gater”, rett og slett fordi beslutningstagere og andre innbyggere med innflytelse ser disse gatene på dagtid – altså i sin egen arbeidstid. De siste årene har man innsett at “døde” gater kan ha stor aktivitet på kveldstid, eller nattestid. I mange av Londons lokalsamfunn er det en stor innbyggerandel som pendler til andre bydeler på dagtid for å jobbe, og når de er hjemme så tjener de ekstra på å ha sin egen lille butikk. Dette er veldig logisk egentlig, f.eks for frisører. Frisørene kan tjene ekstra penger på kveldstid. De som jobber i andre bydeler om dagen, har bare tid om kvelden til å få sitt eget hår klippet, og de vil gjerne gjøre det i nærmiljøet av folk de kjenner for en billig penge. Uansett: Ikke tro dine egne øyne. Se en gang til! Kom tilbake en annen dag. En annen årstid. Andre tider på døgnet. Spør andre folk!

Gater, ikke parker! 

En annen ressurs Matthew Ryder mente at det var essensielt å verdsette var de sosiale tjenestene som ytes i gatene, tjenester som ellers måtte ha blitt betalt av det offentlige. Byen pleier å investere i gode offentlige byrom, plasser og parker. Men forskning viser at i parker og på plasser er det mye lavere grad av sosial interaksjon enn i gatene. Og spesielt i de “fattige” gatene – gater med stor andel av arbeidsløse, innvandrere, innvandrere som ikke snakker engelsk, syke og gamle og uformell (ikke skatte-betalende) arbeidsmarket. I det beslutningstagere tenker på som fattige gater, er nivået på sosial interaksjon veldig høyt. Helt essensielle gjøremål som f.eks matinnkjøp – gjøremål alle må gjøre – blir kombinert med “hvordan går det med hofta?” og innkjøp av telleskritt for å ringe til familien i hjemlandet inkluderer: “Hvordan går det med bestemor i Mogadishu? “. Deretter fører en andel av disse sosiale utvekslingene over til praktisk hjelp: F.eks. Hjemlevering av mat eller mikrolån.

Den evangeliske skeptiker

Matthew Ryder advarte på det sterkeste mot anekdotiske bevis. Han oppfordret alle som stemmer til å stemme på politikere som viser at de baserer seg bevisbasert (evidence based) politikk og på erfaringer. Allikevel, akkurat denne forelesningen var stappfull av anekdotiske eksempler fra Matthew Ryders liv og karriere. Allikevel, det han sa sto så stødig på skuldrene til Zuzanna Halls og LSEs forskning, at jeg  – og resten av salen – trodde på ham. 

Avslutningssitat: “Be sceptical! I warn you! Architects, planners, social policymakers! There is so much swagger about the urban. I warn you against these memes: The cities as the future. The cities as the home for more people. The city as sustainable. I warn you! There are no cities without countryside and villages. The future of the city is together with the countryside and small villages. They coexist together! It is fundemental for the cities to coexist with the rest of the nation. Fundamental.”

Om konferansen

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *