Søndag kl 14.00-16.00

Nansenløkka på Fornebu

Forneburingen 201; inngang fra Forneburingen

På Nansenløkka tar OBOS og Skanska miljøet på alvor. Prosjektet blir Norges største FutureBuilt-boligprosjekt. Det skal utvikles mer klimavennlige bygg av høy kvalitet, med mål om å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med opptil 50%. Nansenløkka vil bestå av ca. 600 boliger fordelt på seks kvartaler. 200 av boligene skal være særskilte forbildeprosjekter med bruk av massivtre og energieffektive løsninger. Kvartal 1 og 2, som kan sees under Open House Oslo, bygges på nært nullenerginivå. Nansenløkka får et variert uttrykk. Materialbruken tilpasses omgivelsene, med utstrakt bruk av teglstein og tre. I hjertet av boligprosjektet etableres det en stor felleshage med felleshus. Felleshagen blir et grønt byrom og felleshuset en sosial samlingsarena for beboerne i Nansenløkka. Hvert kvartal får eget felleslokale og det legges opp til gjestehybler og bil- og sykkeldeling.

Arkitekter for Kvartal 1: Transborder Studio

Arkitekt for Kvartal 2 og 4: Dyrvik Arkitekter AS

Foto: Rift

Nansenløkka at Fornebu
Norway´s largest FutureBuilt project

OBOS and Skanska get serious about sustainability at Nansenløkka. Increasingly more
sustainable construction of high quality is being developed, with goals of reducing greenhouse emissions from transport, energy use and materials with up to 50%.
Nansenløkka will consist of about 600 units divided into six neighborhoods. 200 of the dwellings will be separate model projects with extensive use of solid wood and energy efficient solutions. Blocks 1 and 2, available for visit during OHO, is constructed with close to 0 energy level. The design of Nansenløkka emphasizes variety, with extensive use of brick and wood. The heart of the project is a large common garden area with a common activity building as a social gathering place for inhabitants of Nansenløkka. Each neighborhood has its own common building, as well as guest apartments and car- and bicycle sharing.

Skroll til toppen