Lørdag 13.00-16.00

Nordtvet Gård Barnehage

Gårdsveien 7, Kalbakken

Barnehagen ligger som nærmeste nabo til Nordtvet besøksgård på Kalbakken. Gårdskulturen med ridebane, tun og dyr er karakteristisk for stedet. Området benyttes mye i helgene og barnehagens utearealer er et tilskudd til Kalbakkens sosiale møteplasser.

Pedagogisk forskning viser at barnets lærings- og danningsprosesser skjer i samspill mellom barnet, pedagogen og rommet. Slik kan barnehagen betraktes som den tredje pedagog (Reggio Emilia- filosofien). Form, lys, farger, materialer, lukt, lyd og mikroklima har derfor vært viktige parametere i formgivningsprosessen.

Tomta ligger fint til mellom lavmælt omkringliggende bebyggelse. Området har preg av å ha hørt til Nordtvet gård og intensjonen var at barnehagen skulle knytte seg til dette gårdsmiljøet uten å se ut som en gårdsbygning. Bygningen består av to volumer stablet på hverandre, første etasje i glass og andre etasje i tre. Andre etasje er samlet under en serie saltak hvor intensjonen var at barnehagen skulle fremstå som en enetasjes bygning hvor andre etasje er skjult i det store takvolumet.

Barnehagen er bærekraftig og i sin helhet oppført i massivtre med pre-cut-teknologi som muliggjør realisering av en kompleks geometri innenfor en fornuftig økonomisk ramme. Dagslys og solvarme utnyttes godt og store vindusflater reduserer behovet for kunstig belysning på dagtid. Solvarme magasineres i betonggulv og massivtrevegger slik at energibehovet totalt sett reduseres. Bygningen er arealeffektiv, men oppleves likevel som romslig på grunn av stor variasjon i takhøyder og utstrakt bruk av større vindusflater. Innvendige overflater er eksponert massivtre med unntak av et fåtall vegger i stellerom og toaletter, som har høyglansede veggpaneler i knallfarger i tråd med avdelingenes fargenavn. Utstrakt bruk av massivtre innvendig gjør barnehagen robust, sørger for et godt inneklima og en god atmosfære.

Utearealer og lekeapparater har et naturlig preg og eksisterende vegetasjon er beholdt. Det er ikke benyttet plast eller asfalt, kun naturlige materialer som gress, bark og grus på alle overflater inkludert stier og fallunderlag.

MORFEUS arkitekter
Landskap Studio HP Hettie Pisters/ MORFEUS arkitekter/ Holo Design
Hovedentreprenør:  Tømrermester Jo Morten Hagen

Foto: Finn Ståle Feldberg


Nordtvedt Farm Kindergarten
The kindergarten neighbors the Nordtvet visiting farm at Kalbakken. The intention is that the kindergarten should be perceived as part of the farm environment without looking like a farm building. Constructed of solid wood, daylight and solar heating is prioritized and large windows reduce the need for artificial lighting in daylight hours. The building is area efficient, but the experience is spacious due to variation of ceiling heights and an extended use of large glass panels. Outdoor and play areas are natural and existing vegetation has been retained.

Skroll til toppen