Lørdag kl. 11.00-15.00

Normannsgata 37

Normannsgata 37

Arbeiderboligen rommet mer enn 36 beboere på slutten av 1800-tallet. I dag rommer huset 6 personer og en hund. Ny arbeidsmetode har åpnet for tilbakeføring av svaletema og det gamle huset i eksteriør og interiør. Renovering ved Tandberg Arkitekter.

Foto: Bjørn Tandberg

Normanns gate 37
These working-class quarters housed more than 36 residents at the end of the 1800s. Today there are 6 residents plus a dog. New methods of construction opened for a restoration of the gallery and the exterior and interior of the oldest house.

Skroll til toppen