Lørdag kl. 13.00-16.00

Økern Portal – en fantastisk takhage

Lørenfaret 1
Velg inngang H, som fører til takanlegget. Dag Hammerskjølds vei/Økernveien.

Arkitekt fra DARK og landskapsarkitekter fra LARK er til stede på taket og forteller om parken – som man ikke finner maken til mellom Oslo og Paris!

Økern Portal sto klart i 2020, med en visjon om å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø.

Bygget er tegnet av DARK arkitekter, i samarbeid med LARK landskap og Zinc interiørarkitekter. Eiere er Oslo Pensjonsforsikring. Her finner man kontorplasser, restauranter, frisør, treningssenter, butikk og behandlingstilbud – og et helt fantastisk tak, med Nord-Europas største takpark: Frukttrær, spiselige planter og grønnsaker, løpebane, treningsapparater og bikuber. Råvarene fra hagen brukes kortreist i byggets restauranter mens nærmiljøet er invitert med i et eget samdyrkelag som driver med bylandbruk i høyden. Skole- og barnehagebarn kommer jevnlig for å lære om planter og kretsløp.

Økern Portal er det første store byggeprosjektet i Norge der resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement.

Foto: Henrik Hoel/DARK

Økern Portal – a fantastic roof
Completed in 2020, based on a vision of creating a sustainable community in between and including commercial activity and the neighborhood. Designed by DARK Architects in cooperation with LARK Landscape and Zinc Interior Architects, the building contains office space, restaurants, a hairdresser, a fitness center, shops and treatment centers. Økern Portalis the first large construction in Norway using recycled aluminum as the main material for exteriors.

Skroll til toppen