Om Open House Oslo

“A mad idea that went global”
– Victoria Thornton

Formålet med Open House Oslo er å lage en arena der alle kan få oppleve god arkitektur. Publikum inviteres inn til noen av Oslo og omegns ypperste bygninger og uteanlegg som ellers er stengt for allmenheten. Det er gratis adgang. Open House Oslo er del av et internasjonalt nettverk med nærmere 60 medlemsbyer verden over.

Frivillighet og dugnadsånd er bærebjelken i alle Open House arrangementene. Organisasjonen er politisk uavhengig og non-profit. Arbeidet finansieres av samarbeidspartnere, sponsorer/annonsører og av noe offentlig støtte og støtte fra stiftelser. I tillegg kommer stor ubetalt egeninnsats fra foreningens medlemmer, huseiere, arkitekter, guider og andre frivillige.

Oslo Åpne Hus ble gjennomført for første gang i Norge av NAL (Norske arkitekters landsforbund) v/ president Gudmund Stokke i 2003, med Karin Magnussen i NAL som prosjektleder. NAL drev prosjektet alene i starten, så kom NIL (Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening) til, deretter NLA (Norske landskapsarkitekters forening). I 2006 ble OAF (Oslo Arkitektforening) med for første gang i forbindelse med OAFs 100-årsjublieum. Statsbygg var medarrangør fra 2008.

Open House Oslo ble stiftet i 2014. Med på stiftelsen var: Erik Collet og Ellen Haukås, OAF, Tobias Lahn, NLA, Kathrine Wangsmo, NIL, og Eva Kvandal, Statsbygg. Det er holdt årlige festivaler siden. Formålet har hele tiden vært det samme; å gi innbyggerne muligheten til å oppleve arkitektur, det være seg bygninger, interiører, hager, parker, uterom og byrom.

Foto: The Architects’ Journal

Worldwide

Open House Oslo er del av det globale nettverket Open House World Wide stiftet av journalisten Victoria Thornton. Hun ville bøte på arkitekters manglende evne til å forklare hva de holder på med. Hun fikk offentlige og private til å åpne ellers stengte dører slik at folk selv kunne komme og se og lære om arkitektur. Hun stiftet Open House London, som ble arrangert første gang i 2002. Open House Worldwide favner nå nærmere 60 byer verden rundt.

Open House Worldwide er et nettverk av 50 organisasjoner som arrangerer festivaler og dialog om arkitektur, design og byer over hele verden. I 2019 deltok nesten 1 million mennesker i Åpent Hus-arrangementer med nesten 2 millioner besøk til bygninger aktivert av mer enn 18 000 frivillige. Til sammen er Open House Worldwide den største feiringen av det urbane landskapet i verden. Nettverket ble grunnlagt og administreres av Open City, en veldedighetsorganisasjon registrert i Storbritannia.

I Norge er det for tiden to medlemsbyer; Oslo og Bergen. Open House Bergen ble stiftet i 2022.

Styre og arbeidsgruppe i Open House Oslo i 2024.
Fra venstre Marianne Langhelle, Randi Horgen, Reidun Granberg, Helene Haaland Mustad. Helle Benedicte Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Om Open House Oslo-familien

Hvert år samarbeider vi med aktører i Oslo og omegns kulturliv og akademia knyttet til arkitektur- og byutvikling. Noen støtter oss økonomisk ved å annonsere i vår programavis.  I tillegg søker vi midler fra Oslo kommune, Kommunal og distriktsdepartementet, andre offentlige etater, stiftelser og private aktører.

I forbindelse med Open House festivalen har vi de senere årene samarbeidet med; OBOS, Nasjonalmuseet, Utenriksdepartementet, Oslo Havn, Møller Eiendom, Höegh Eiendom, Asplan Viak, Entra, Aspelin Ramm, Fortidsminneforeningen, Arkitektbedriftene, Asker museum (MiA) og HL-senteret.

Flere av landets arkitektfirmaer annonserer i programavisen vår.  Slik får vi midler til å gjennomføre festivalen og arkitektene får profilert seg. Gode støttespillere og annonsører har vært Asplan Viak, Aspelin Ramm, Lund Hagem, Mad arkitekter, YSA, Arkitektene Astrup og Hellern AS, Morfeus, Hallstein, Stein Halvorsen arkitekter og Wood Arkitektur + Design.

Vil du eller ditt kontor være annonsører i avisen i 2024? En annonse i Open House avisen treffer rett på målgruppen!

Kontaktperson: Randi Horgen, randi@openhouseoslo.org+47 993 55 793   

Last ned Sponsorfakta 2024 her:

OHO Annonsefakta 2024

 

Medlemmer

Skroll til toppen