Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen. Du kan lese mer om prisen her

I år samarbeider Open House med Oslo bys arkitekturpris. Formålet med samarbeidet er at informasjonsarbeidet som ligger bak arkitekturprisen skal nå ut til så mange som mulig av Oslos innbyggere.

Kandidatene offentliggjøres i månedsskiftet august / september.

De tre finalistene offentliggjøres 13. september.

Hvilke hus tror du det er?

Alle husene kan du besøke under Open House arrangementet 21. -22. september.

Er du enig med juryens bedømmelse?

Den endelig vinneren offentliggjøres 1. oktober.