Oslo bys kunstnerpris til OHO!

Date

Oslo kommunes kunstnerpris til OHO!

Open House Oslo tildeles Oslo kommunes kultur- og kunstnerpris for 2023, med en sum på 75 000 kroner. Juryen trekker fram innsatsen vår for å fremme gode opplevelser og interessen for arkitektur, og for å øke forståelsen for byens og stedenes historie og sammenheng. 

    – Dette er herlig! Inspirerende og energigivende, og en fantastisk gave til vårt 10-års jubileum, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen. 

Oslo bys kultur- og kunstnerpriser for 2023 deles ut i Oslo Rådhus 21. mars, og går til

  • Sølvguttene
  • KIGO (Kultur i Gamle Oslo)
  • Det Andre Teatret
  • Forfatter Oliver Lovenski 
  • Scenograf Dagny Drage Kleiva
  • Open House Oslo

Prisen til Sølvguttene lyder på 150 000 kroner, mens OHO og de andre vinnerne får 75 000 kroner hver.

I begrunnelsen for prisen trekker Oslo kommune fram hvordan Open House Oslo er en forening som gir byens innbyggere mulighet til å oppleve arkitektur som ellers er stengt for allmennheten, gode besøkstall, og ikke minst festivalen som en visningsarena som ikke bare gir opplevelser, men også byr på økt forståelse for bygde omgivelser:  

«Open House Oslo innstilles til Oslo bys kunstnerpris 2023 for sin fremragende innsats for å vise frem og fremme interesse for de arkitektoniske mesterverk som finnes i Oslo og omegn, og tilby en arena hvor innbyggerne kan dele arkitekturopplevelser og forstå stedenes historie og kontekst.

Open House Worldwide er en internasjonal stiftelse som fremmer spørsmål om bygg og by verden rundt og har i dag nærmere 60 medlemsbyer verden over.

Oslo Åpne Hus ble gjennomført for første gang i Norge av NAL (Norske arkitekters landsforbund) v/ president Gudmund Stokke i 2003, med Karin Magnussen i NAL som prosjektleder. NAL drev prosjektet alene i starten, så kom NIL (Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening) til, deretter NLA (Norske landskapsarkitekters forening). I 2006 ble OAF (Oslo Arkitektforening) med for første gang i forbindelse med OAFs 100-årsjublieum. Statsbygg var medarrangør fra 2008.

Foreningen Open House Oslo ble stiftet i 2014, med medlemskap i Open House Worldwide. Initiativtaker var arkitekt og urbanist Ellen Haukås. Hun hadde studert byutvikling i London og lot seg inspirere av Open House London, grunnlagt i 2002 av journalist Victoria Thornton. Thornton var gift med en arkitekt, men opplevde miljøet og Londons bygningsarv som lukket og avstengt og mente det var behov for å ´åpne´ arkitekturen for et bredere publikum.

    Det lyktes hun med. I dag trekker Open House-festivalene mange tusen besøkende hvert år. Stadig flere byer slutter seg til Open House Worldwide. Arkitekter, fagmiljø, kunstnere og kulturaktører samt bygge- og utviklerbransjen støtter opp. Hvert år under festivalhelgen i Oslo er mange hundre med som frivillige. 

 – Ellers i året er vi en liten gruppe med entusiaster som arbeider for å skaffe hus til den store arkitekturfestivalen i september, utvikle program og skaffe penger til drift, forteller styreleder Randi Horgen.
   – Mange setter pris på Open House Oslo. At Oslo kommune ser og verdsetter det OHO gjør er spesielt verdifullt. Det løfter oss! 

Foto: Sturlason/Oslo kommune

Les om statuttene for Oslo kommunes kultur- og kunstnerpriser

More
articles

Skroll til toppen