Lørdag 12.00-15.00

Oslo Løa

Langkaia, foran Deichmann Bjørvika og Operaen

Oslo Løa er en flytende paviljong og pilotprosjekt for et nytt kunnskaps- og opplevelsessenter mot marin forsøpling i Oslofjorden.

Paviljongen er designet og bygget av masterstudenter i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Alle bygningselementene kan gjenbrukes. Fasadene og taket er inspirert av havoverflaten og består av plastplater støpt av plast fra resirkulerte tau fra fiskeindustrien.

Oslo Løa inviterer skoleklasser, aktive brukere av fjorden og bedrifter til å gjennomføre en ryddeaksjon, registrere funnene som en del av nasjonal folkeforskning og diskutere løsninger for å forhindre forsøplingen. Målet er å utstyre flest mulig med kunnskap og handlingsalternativer for å ta vare på havet – eller TAVAHA som Nordic Ocean Watch kaller det. Paviljongen er initiert av Nordic Ocean Watch, støttet av Bymiljøetaten i Oslo kommune, Handelens Miljøfond og MARFO – Senter mot marin forsøpling.

Foto Jan Kühr, Oslo kommune


Oslo Løa
Oslo Løa (barn) is a floating pavilion and a pilot project for a new research and experience center concerning marine pollution in the Oslo Fjord. Designed and built by Master students at the Oslo School of Architecture and Design (AHO). All building elements can be recycled. The exteriors and roof are inspired by the ocean surface and consist of plastic panels cast from the plastic recycled from the ropes used in the fishing industry. Initiated by Nordic Ocean Watch, supported by the Agency for Urban Environment in the Oslo Council, the Norwegian Retailers´ Environment Fund and the Norwegian Centre against Marine Litter. (MARFO).

Skroll til toppen