lørdag 12.00-14.00

Oslo Tinghus

C. J. Hambros plass 4
Tidspunkt for omvisning: 12.30 – 13.30 
Sikkerhetskontroll
Du må gjennom en sikkerhetskontroll for å komme inn i tinghuset. Unngå å ta med deg store bager eller sekker.

Et moderne tinghus må endre seg i takt med samfunnsutviklingen.
Oslo tinghus er landets største tinghus. Bygningen sto ferdig i 1994, men har senere gjennomgått flere mindre ombygninger og tilpasninger for å møte nye behov.  Ikke minst har digitaliseringen endret arbeidsprosessene både i rettssalene og kontorlokalene. Hva arkitekten måtte ta hensyn til, kan du høre mer om under omvisningen. Du får se en rettssal, og høre mer om bygningen og kunsten.
•       Arkitekt: Østgaard arkitekter AS v. Terje Grønmo, Knut Eriksen og Dagfinn Eng, og Beate Ellingsen AS.
•       Utsmykning: Kunstner Ole Lislerud har utsmykket trappeløpet, blant annet med den bygningsintegrerte Lex Portalis.   

Foto: Marius Mass Grøtvedt, Oslo tingrett
 
Oslo Courthouse
A modern courthouse needs to evolve in step with the development of society. Oslo Courthouse is the country´s largest courthouse. Completed in 1994, it has since undergone several renovations and adjustments. Digitalization has changed working processes both in the courtrooms and the office areas. You will hear more about the architect´s scope in guided tours featuring a courtroom and the art decoration.
 
Skroll til toppen