010_2014_marker   ikoner_web_servering

010 Kulturvernets hus

I Ove Bangs funkis-bygg fra 1934 har det vært seddeltrykkeri og filminnspilling av Olsenbanden-brekk. Huset rommer også et kulturminne fra Gerhardsenregjeringen. I dag holder «Kulturvernets Hus» til i to av etasjene med kontorfellesskap for 8 ulike kulturorganisasjoner. Det blir omvisning i bankhvelvet, foredrag om byggets historie, åpent slektsforskningsbibliotek og salg av kaffe og vafler.

Adresse

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Tidspunkt

Søndag 14. sept. kl. 13–17

Rehabilitering

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.