• Foto: Edin Kadribegovic/HL-senteret

  • Foto: Edin Kadribegovic/HL-senteret

  • Foto: Edin Kadribegovic/HL-senteret

  • Foto: Edin Kadribegovic/HL-senteret

  • Foto: Edin Kadribegovic/HL-senteret

2016-053

Villa Grande

Villa Grande, arkitekt Jens Z. M. Kielland, var planlagt som bolig for direktøren i Norsk Hydro i 1917, men sto uferdig frem til 2. verdenskrig. Da overtok Vidkun Quisling huset, og arkitektene Essendrop og Egeberg fullførte det. Huser i dag Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Eies og forvaltes av Statsbygg. Landskapsarkitekt Sundt & Thomassen AS restaurerte hageanlegget i 2006.

Adresse

Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september kl 10-14

Omvisning

Korte omvisninger i huset, inkl de inkl. de fredede rommene og bunker. Korte innledninger v/arkitekt Fredrik Torp og spesialrådgiver Even Trygve Hansen