BI Campus Nydalen – innendørs by

Med ca. 12 000 studenter, ansatte og andre brukere er BI Campus Nydalen på størrelse med en liten norsk småby. Kanskje derfor brukte Niels Torp urbane prinsipper i utformingen av bygningene. Glassoverdekkede gater i flere nivåer danner tredimensjonale kryss med heiser og trapper. Som en futuristisk by har BI et spekter av møteplasser, fra gallerier og kantiner, til rolige gruppearbeidsplasser og sosiale atrium. Interiøret (Niels Torp, Kristin Jarmund, Beate Ellingsen og Zink) balanserer mellom intimitet og offentlig rom. Hiarkiet av innvendige gater binder sammen landskapet rundt (Multiconsult/13.3.)

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS

Interiørarkitekt: Niels Torp, Kristin Jarmund, Beate Ellingsen og Zink

Landskapsarkitekt: Multiconsult/13.3.

Byggeår: 2005

Adresse

Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september kl 12-16

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.