Spikerverket Boliger inngår som del av en helhetlig transformasjon av det tidligere Spikerverket i Nydalen, utviklet av Avantor. Reguleringsplanen legger til rette for en enhetlig bebyggelse med blandet program: Næringsbygg som reiser seg mot den urbane siden i øst og boligbebyggelse mot de grønne småhusbebygde områdene mot vest. April Arkitekter er ansvarlig prosjekterende for boligdelen, som består av totalt 156 boliger fordelt på fem bygg.

 I PBE`s nye veileder for universell utforming av boliger trekkes leilighetsplaner fra Spikerverket fram som gode eksempler. 

Bebyggelsen i trinn 2 fordeles på tre bygg og rommer 116 leiligheter. Boligbyggene danner torg og hager i samspill med næringsbyggene og viderefører kvalitetene fra byggetrinn 1 hva gjelder materialbruk. Det er benyttet luftet stående, skråstilt låvepanel i høvlet malmfuru behandlet med silikatmaling. Dette er en engangsbehandling der treets naturlige gråning gradvis tar over og gir huset en patina, hvilket man allerede ser på trinn 1 som sto ferdig i 2012. I kuttsonene mellom bolig og næringsbygg oppstår trangere smug hvor det er valgt å benytte samme fargesterke fibersementplater på begge snittflater – slik understrekes både bruddet og slektskapet mellom bygningene. Prosjektet viser arkitektonisk variasjon og bærekraftige løsninger, med sedumtak, bil- og sykkelparkering i kjeller og rause, grønne uterom for det sosiale fellesskapet. Det er stort spenn i leilighetsstørrelser og -typer, fra små toroms på 43 m2 til store takleiligheter på 130-140 m2, og dermed variasjon i beboersammensetningen.

Besøkende får adgang til to forskjellige leiligheter,

Tidspunkt

Søn 24. sept. kl 12-15