• Foto: Edith Waage og Oslo Museum

2016-102

Høyblokkene

Ammerudlia borettslag består av fire skiveblokker i 14 etasjer med 246 leiligheter i hver. Industrielle produksjonsmåter ble tatt i bruk. Bygningene er satt sammen av betongelementer som ble heist på plass. Blokkene ble plassert i terrenget ut fra kranbanenes rekkevidde og leilighetenes bredde ble bestemt av den gunstigste spennvidden mellom bæreveggene.

Adresse

Ammerudhellinga, Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016

del av #106 byantikvarisk vandring

oppmøte Grorud T-banestasjon kl 13

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.