• Foto: Teigen fotoatelier

2016-103

Bananblokka

Arkitekt: Håkon Mjelva. Bygningen er en del av den helhetlige komposisjonen av lamellblokker på Ammerud. Den er formet som en frittstående skulptur i landskapet, i funksjonalistisk tradisjon. Den buede formen er tilpasset stedets topografi, og det langstrakte inntrykket forsterkes av balkongbrystningene som går som horisontale bånd i hele blokkens lengde.

Adresse

Ammerudveien, Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016

del av #106 byantikvarisk vandring

oppmøte Grorud T-banestasjon kl 13

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.