• Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

2016-115

Transformasjon Stovner senter – utstilling områdeløft

Prosjektet består av tilbygg til og ombygging av det eksisterende kjøpesenteret. Senteret utvides med ca. 4500 m2 over to plan, og får ny hovedinngang og forplass mot den nye Linjeparken. I tillegg rehabiliteres P-huset, og senteret gis nye fasader med en åpnere karakter. Torget foran inngangen knyttes sammen med parken via et gedigent trappe- og rampeanlegg. Arkitekt: Dyrvik arkitekter.

Adresse

Stovnersenter 3, 0985 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 12-14

Del av #113 Rundtur Stovner sentrum