Manglerud kirke fra 1963 er en av flere modernistiske kirker signert arkitekten Carl Corwin. Corwin var medlem av PAGON (Progressive Architects Group Oslo Norway) som prøvde å videreføre de funksjonalistiske CIAM-idéene fra mellomkrigstiden. Taket er del av senter for bylandbruk. Kirkesalen er åpen med rom for stillhet, refleksjon eller en bønn.

Adresse

Byggveien 10, 0680 Oslo