2016-029

Domus Media – Universitetes aula

Edvard Munchs 11 malerier i Universitets Aula er den eneste utsmykningen av maleren som er i sin opprinnelige sammenheng. Både Munchs malerier og Aulaen var nyrestaurert til Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011. Aulaen ble bygget på Domus Media (Midtbygningen) i 1852 og er tegnet av arkitekt Christian Henrik Grosch, mens Aulaen er tegnet av arkitektene Harald Bødtker og Holger Sinding-Larsen.

Adresse

Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. og søndag 25. september kl 12-16

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.