2016-003

Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo eier Borggata 2b som er oppført i 1868 sammen med fengslet, kirken og brannstasjonen. Arkitekten var Wilhem von Hanno, som akkurat hadde brutt sitt mangeårige partnerskap med Heinrich Ernst Schirmer, den arkitekten som mer enn noen forandret Oslo fra en provinsby til en moderne hovedstad. I begynnelsen var Borggata 2b allmueskole for gutter og het Grønland gutte/folkeskole. Fra 1930 var huset husmorskole fram til Fafo kjøpte det i 1993.

Adresse

Borggata 2B

Tidspunkt

Lørdag kl 10-14

Omvisning

Ved interesse og kapasitet

Rehabilitering