2016-032

Wilhelm von Hannos atelier og kapell

St. Olavs gate 7 er en av leiegårdene arkitekten Wilhelm von Hanno bygget for egen regning på 1870-tallet. Nr. 7 har en godt komponert fasade i nygotisk stil. Over inngangspartiet finnes både arkitektens “bumerke”. Da von Hannos egen bolig i St. Olavs gate 28-30 ble revet, ble hans samling av skulpturer flyttet fra haven der til bakgården i nr. 7. Hit ble også den lille nygotiske kapellignende atelierbygningen flyttet.

Adresse

St. Olavsgate 7, 0165 Oslo

Tidspunkt

2016

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.