En godt utrustet skolegård (helst med innslag av natur) gjør barna roligere, senker konfliktnivået, reduserer mobbing, øker trivselen, og evnen til fantasifull lek sammen med andre. Barns sansemotoriske utviklingen sammen med barnas evne og motivasjon for læring. Møllergata skole har fått allsidige lekeapparater med varierte muligheter for store og små jenter og gutter.

Adresse

Møllergata 49, 0179

Omvisning

Lør 23. sept kl 14