2016-055

Mustad Eiendom AS engasjerte Bios Arkitekter ved Gunhild Eide høsten 2013 for å tegne nytt hovedkontor for Norrøna Sport i eksisterende lokaler. Bygningen er sammensatt av mange fløyer fra forskjellige tidsepoker, hvor den eldste fløyen ble bygget som papirfabrikk i 1869. Det en egen kantine, møteromsavdeling, showrom, catwalk og virksomhetens hjerte; systuen/modellverkstedet. Lokalene ble ferdigstilt mars 2015.

Adresse

Vollsveien 13H, 0383 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 14-17

Omvisning

Omvisning i grupper.

NB! Begrenset adgang og sikkerhetshensyn

Arkitekt tilstede