2016-073

Fiskars/redskapsfabrikken/tidl. Christiania Spigerverk – NB! AVLYST!

Bygningen ble reist i mange etapper fra 1877 for Christiana Spigerverk. Her ble det samlet over 40 klippemaskiner for spiker som ble drevet av kraft fra elva. Etter hvert ble spikerproduksjonen flyttet til stadig større og mer moderne lokaler, og bare redskapsproduksjonen ble igjen i den gamle bygningen. I dag er det tvert om. Spikerverket er nedlagt og spade-fabrikken den eneste suksessfulle gjenlevningen av den  opprinnelige industrivirksomheten i Nydalen.

Adresse

Nydalsveien 32B, 0484 Oslo

Tidspunkt

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.