8 BOHO-workshop: Body Architecture

Denne workshopen bruker yoga for å gjøre oss bedre kjent med forholdet mellom kroppen og verden rundt oss. Målet er å skape balanse gjennom lek, samspill og øvelse. Workshopen har 3 faser:

1) Bevege kroppen i former som matcher arkitekturen, rommet som kroppen vår opptar. 

2) Bevege kroppen i former som barnet bestemmer.

3) Bevege kroppene i grupper som gruppen bestemmer

Adresse

Bankplassen 3, 0151 Oslo

Tidspunkt

Lør 23. sept. kl 11 og 12