2016-081

Grosch fabriksbygning / Prindsen

Fabrikksbygningen er tegnet av Christian Grosch i 1830 og er fredet, som del av anlegget Prinds Augusts Minde. Den eldste bygningen, Mangelsgården ble opprettet som et svært påkostet landssted for en tysk general på 1600-tallet. Senere har Prindsen på ulike måter vært knyttet til fattigvesenet, med tvangsarbeide for løsgjengere, galehus og i en periode huset også anlegget politilegens visitasjonslokale for prostituerte. 

Historiker Caroline Juterud viser rundt og forteller.

Adresse

Storgata 36 B, 0182 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 12-16

Historisk utstilling

Informasjon, historiske fotos og bakgrunnshistorie

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.