Barneslottet er det som var selve asylet i 1901, og anlegget bærer fremdeles preg av fordums prakth. I 2011 ble anlegget bygget om til barnehage for 170 barn. Arkitekt, Lark og Iark var ACK arkitekter. Asylet sto på gul liste, og renovering var teknisk og kreativ krevende.

Adresse

Dr. Dedichens vei 22B, 0675 Oslo

Tidspunkt