Krematoriet er tegnet av arkitektene as – arkitekt Espen Eskeland i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og er et av Nordens mest moderne krematoriumsanlegg. Den langstrakte bygningskroppen gir, som en stor mur, en tydelig referanse til det fallende landskapet og danner et samspill mellom gravlund, kapell og omgivelser. Innvendig kombinerer bygget pårørendes behov med et rasjonelt svar på krematoriets arbeidsoppgaver. Krematoriets ytre er kledd med tegl, kobber og treverk.

Krematoriets tekniske anlegg er med tanke på mer miljøvennlig drift, modernisert høsten 2021. En større utvendig akkumuleringstank for akkumulering av varme fra røykgasser er plassert ved byggets kortside mot sør.

Adresse

Nedre Kalbakkvei 99,  1081 Oslo

Tidspunkt

Søn 25. sept 2022  kl. 12 -16

Omvisning

Omvisere er Bjørn Hemli og Espen Brunstad