• Foto: Eline Madsen

Krematoriet er tegnet av arkitektene as – arkitekt mnal Espen Eskeland i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS  og er Nordens mest moderne krematoriumsanlegg. Den langstrakte bygningskroppen gir, som en stor mur, en tydelig referanse til det fallende landskapet og danner et samspill mellom gravlund, kapell og omgivelser. Innvendig kombinerer bygget seremoniell andakt med et rasjonelt svar på krematoriets arbeidsoppgaver. Krematoriets ytre er kledd med tegl, kobber og treverk.

Adresse

Nedre Kalbakkvei 99,  1081 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Kl 12-16

Omvisning