• Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

  • Foto: Hundven Clements

Ås videregående skole

Siste tilskudd til Ås vgs sto klart til skolestart 2021. Et vakkert nybygg kobler seg til eksisterende bygg via gangbroer og danner en helhet. Kantina er skolens nye storstue med generøs etasjehøyde og store glassfelt med visuell tilstedeværelse mot det store fellesrommet – skolegården.

Det sentrale trapperommet er byggets hjerte med sosiale samlingssteder og gir en oversiktlig kommunikasjon. Prosjektet har svart på fylkeskommunens høye miljøambisjoner som et nær nullenergibygg, konstruksjoner i limtre og massivtre og med Breeam Nor «excellent» klassifisering.

Adresse

Gamle Hogstvetvei 9, 1435 Ås

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022

Kl. 12-15