• Foto: Gasa

  • Foto: Gasa

Prosjektet er tilpasset en stor bevaringsverdig trevilla med hageanlegg fra tidlig 1900-tall som nå også er i bruk som barnehage. Nybygget er gjort tydelig i situasjonen ved at det er gitt en distinkt, rød farge. Et fellesrom i første etasje strekker seg over to plan og bringer dagslys inn i de sentrale delene av bygningen. Det høye rommet bidrar også til visuell kontakt mellom barnehagens soner og avdelinger. Interiørene har friske farger og materialer som tåler å brukes. Hovedmaterialet er tre. Solceller på taket bidrar til at bygget er et plusshus, klassifisert som BREEAM very good og universelt utformet. Areal er på 560m2.
Arkitekt: Arkitektkontoret Gasa AS, medarbeidere Espen Dahl og Siri Tvedt
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Tiltakshaver: NP-Bygg AS for Omsorgsbygg Oslo KF

Adresse

Askeveien 7

Tidspunkt

Søndag 26. september 2021

Kl. 12-14