• Foto: Pål Kristian Balstad

Trefoldighetskirken

Trefoldighetskirken fra 1858 er Freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet. Kirkens arbeid preges av beliggenheten, med et blikk for verden og engasjement for kirke- og samfunnsliv. Kirken er et viktig bygg i norsk arkitekturhistorie. Den er et tidlig eksempel på nygotikken, tegnet av Alexis de Chateauneuf og Wilhelm von Hanno. Altertavlen er malt av Adolph Tidemand, og kirken har mange vakre glassmalerier. Trefoldighetskirken er blant landets største kirker.

Adresse

Akersgata 60, 0180 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Åpen kirke kl. 12-17

Forestilling kl. 19-20 (https://www.lisebjorne.com/breathing-out/)

Søndag 26. september 2021

Åpen kirke kl. 12-17

Kveldsmesse kl. 19-20 med påfølgende kirkekaffe